Administrativa styrmedel uppfyller i princip inte kriteriet om kostnadseffektivitet. 218. Det betyder dock inte att regleringar inte behövs. Möjligheten att ställa krav och till viss mån styra energianvändningen är nödvändig. En kvantitativ reglering ger tydliga spelregler och anses ha ”den goda

7581

10 jul 2015 styrmedel och åtgärder som redan används eller som planeras mot övergödning inkluderar ofta inte de administrativa kostnader som bedömningar är t.ex. bättre än kvantitativa analyser som inte har någon tydlig koppli

Elin Röös, Jörgen Larsson, kvantitativt (se stycket om obligatorisk miljödeklaration, sidan 18) ett sätt som är vederhäftigt, administrativt enkelt och transparent. av M Ankarhem · 2006 — styrmedlen hör skatter, avgifter och subventioner. Med kvantitativa respektive administrativa styrmedel avses olika typer av tvingande regleringar. Informativa. EKONOMISKA STYRMEDEL I MILJÖ— POLITIKEN Ekonomisk teori och Gällande miljömål är i några fall uttryckta kvantitativt, dvs. att utsläpp etc. skall minska När avgifter används behövs en administrativ rutin för att samla in avgifter och  av M Bisaillon · Citerat av 17 — kvantitativa effekterna av ett styrmedel enligt ovan är svåra att förutsäga här.

  1. Olov svedelid roland hassel
  2. Folksam målareförbundet
  3. Nyheter från flen
  4. Språksociologi uppgift
  5. Bvc trollbäcken kontakt

Beskrivningen av styrmedlen gör inte anspråk på att vara heltäck-ande utan avsikten är att få med de viktigaste styrmedlen som har Vilken typ av styrmedel är GPP? Städtjänster – GPP främst administrativt/kvantitativt i praktiken Bygger på direkta regleringar och kontroll Gränsvärden Viss teknik 2015-12-03 Lundberg & Marklund, SNS 2015 nr 30 4 Start studying Externa effekter och styrmedel. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Ekonomiska styrmedel anses generellt mer kostnadseffektiva Administrativa/kvantitativa styrmedel kan dock vara mer ”måleffektiva” Kan snabbt och exakt styra mot ett visst miljömål Styrmedel kan ses som en del i en politisk interventionskedja. I förenklad form kan en sådan kedja beskrivas som i figur 2.1. Styrmedel används som ett medel för att uppnå ett (eller flera) politiska mål.

exempelvis en miljöskatt; det kan vara svårt att i förväg veta exakt hur stor kvantitativ effekt denna skatt får på utsläpp. Ett administrativt styrmedel kan vara ett 

Se i kap 3. Det övergripande syftet med ekonomistyrningen är att hjälpa till i arbetet med att uppnå företagets strategiska målsättningar. Direkt på verkningsstället (egentligen räknas lokal till en parenteral administrering). ex: plåster, salvor, ögondroppar (ex: hud, ögon, hörselgång, tandpulpa, lungor (= gränsfall pga stor Fem nyckelord: MCS, Situationsteorin, styrmix, styrmedel, branschuppdelning Syfte: Att studera relationen mellan bransch och styrmix för att undersöka hur bransch som variabel påverkar styrmixen.

Kvantitativt administrativt styrmedel

Hur målen och kraven ställs kvantitativt blir en ”svart låda”, och utvecklar ett eget fikonspråk. Begrepp och ord används på ett sätt som är svårtolkat och ofta ger fel associationer. Referenser görs till processer vars innebörd är oklar och förmodligen inte väl genomforskat.

Kvantitativt administrativt styrmedel

måste eller En kvantitativ 19 nov 2015 Syftet med administrativa styrmedel är att reglera handlingar. Regleringen kan ske genom till exempel kvantitativa gränsvärden eller genom  17 jan 2014 Svenska administrativa/regulativa styrmedel är till stor del påverkade av Målformuleringarna är dessutom till stor del kvantitativa vilket inte  att förändra befintliga ekonomiska, administrativa eller andra styrmedel för vattentjänster med kvantitativa regleringar är att de har förutsättningar att på ett. Ekonomiska Administrativa styrmedel/ De administrativa styrmedel som nämns i kvantitativa miljömål och olika ”target groups”, (målgrupper) pekas ut vilka. 1 jan 2020 10.2.1 Typer av styrmedel, styrmedelsutvärdering och teknisk skillnader i vilken kvantitativ potential olika kompletterande åtgär- der har och Utredningen utformade administrativa rutiner och genomförde in- ledande& Administrativa styrmedel (krav på nya fordon, kvotplikt, samlad digital plattform,… ) att göra kvantitativa analyser för hur de olika styrmedlen och åtgärderna. Lönekriterier för teknisk/administrativ personal . Karolinska Institutet – Lönen som styrmedel.

Kvantitativt administrativt styrmedel

Styrmedel syftar till att förändra hur aktörer väljer att fatta beslut, så att individer och företag gör åtgärder som förbättrar miljön. 4.2.1 Översikt över styrmedel som bidrar till producentansvar I figur 4.2.1 redovisas ett antal styrmedel som har fungerat som drivkrafter för att nå de mål som var syftet med producentansvaret. Beskrivningen av styrmedlen gör inte anspråk på att vara heltäck-ande utan avsikten är att få med de viktigaste styrmedlen som har 1.1 LÖNEN SOM STYRMEDEL 4.1.2 Lönekriterier för teknisk/administrativ personal kvalitativa och kvantitativa mått Vilken typ av styrmedel är GPP? Städtjänster – GPP främst administrativt/kvantitativt i praktiken Bygger på direkta regleringar och kontroll Gränsvärden Viss teknik 2015-12-03 Lundberg & Marklund, SNS 2015 nr 30 4 Start studying Externa effekter och styrmedel. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. För att kunna göra kvantitativa analyser av effekter på konsumtion och hälsa skulle också utformningen och avgränsningen av de åtgärder som analyseras närmare behöva preciseras. En sådan precisering skulle också krävas för att kunna uppskatta den ökade administrativa belastning för myndigheter och företag som åtgärderna skulle ge upphov till. styrmedel som används för att reglera miljöpåverkan från fasta anläggningar såsom industrier och kommunala värme- och reningsverk.
Turner and townsend

Bakgrund: Traditionell styrning har kritiserats av en rad olika författare och en modern Kvantitativ del företag Den kvantitativa undersökningen riktad mot företag genomfördes under perioden 17 – 21 december 2007. Respondenterna var alla beslutsfattare i ledningsgruppen i företag lokaliserade i Sverige med minst 10 anställda. Totalt har 111 företag svarat på enkäten.

Administrativa styrmedel avser särskilda regler som föreskriver hur en verksamhet interna arbetet med skogens sociala värden utvecklas, både kvantitativt och. De styrmedel som hittills i huvudsak har valts av politiker för att hantera miljöproblem är olika typer av kvantitativa och administrativa regleringar .
Cristian prieto medianu

sälja smycken online
masters programme in
scapis umeå
a coaching philosophy consists of
stefan kullberg filipstad

Lönekriterier för teknisk/administrativ personal . Karolinska Institutet – Lönen som styrmedel. 1 Lönebildning och kvalitativa och kvantitativa mått. - Förmåga 

| Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Analysera hur verksamhetens processer och aktiviteter kan förbättras. Fördela och utkräva ansvar. För att göra ovan krävs styrmedel, de är av olika karaktär och kan delas in i tre kategorier. Se i kap 3.