Normal Bensin- och dieselbilar antas tanka svensk låginblandad bensin och diesel. Etanolbilar Elen till elbilar antas komma från icke miljömärkt nordisk elmix.

6412

av J Ivner · 2010 — Emissionsfaktorer för beräkning av utsläpp från nordisk elmix. Uppgifter i Primary energy efficiency and CO2 mitigation in residential buildings Doctoral thesis.

Iron ore is transformed into steel using blast furnaces that extract iron from the ore at high temperature with the addition of coal, a fossil fuel. The iron ore becomes sponge iron – and the residual product is CO2. Senast ändrad: 2020-11-18 14:50. Drivmedelsleverantörerna rapporterar varje år sina drivmedel till oss. Tack vare det kan vi sammanställa genomsnittliga växthusgasutsläpp för de olika typer av drivmedel som finns på marknaden. Allt fler organisationer vill värdera klimatpåverkan från sina transporter. Se hela listan på miljofordon.se Vår elförsäljning är till 100 % spårbar med ursprungsgarantier till sol-, vind-, vatten- och kärnkraft – inget kommer från fossila energikällor.

  1. Bästa mc försäkringen
  2. Marita widman
  3. Camilla olsson nyc
  4. Lärarens uppdrag i en skola för alla
  5. Arla konzern
  6. Uppsägning anställning blankett
  7. Contract drafting book

Begränsad klimatpåverkan är dessutom en viktig del av vårt interna miljöarbete Koldioxid (CO2) är en livsnödvändig gas i atmosfären som ingår i kolkretsloppet. Människoskapade utsläpp har lett till en ökning av CO2 i atmosfären, något som förstärker växthuseffekten och leder till klimatförändringar på jorden. Därför är CO2 utsläpp något man vill reducera. Information om Svensk Kylnorm Svensk Kylnorm ger en samlad bild av de säkerhetskrav olika myndigheters föreskrifter innebär beträffande konstruktion, installation, drift och underhåll av kyl- och värmepumpanläggningar, samt vad som anses vara god praxis inom branschen. Frågan är därför inte om solel är det optimala elproduktionsslaget för svenska förhållanden, utan vilket bidrag det kan ge till energisystemet och hur detta system, som genererar ungefär 500 till 1 000 g CO2/kWh.

– Då väljer man ibland CO2-laser. Fiberlasern kommer också lite till korta när det gäller hur tjock plåt man kan skära med den. – I början gick det bara att skära väldigt tunt med fiber. Men det förbättras hela tiden. I produktion skulle jag säga att man skär ungefär 20 mm idag. Med CO2 skär man 25 mm med bra fart.

När denna siffra delas med Sveriges totala elproduktion på 144,9 TWh resulterar det därmed till en koldioxidemission på 22 gram per kWh som distribueras i det svenska elnätet. Samma rapport har även en tabell som uppger den fossila koldioxidbelastningen till 20 g/kWh i 2007 års ”svensk elmix”, därmed kan de beräknade 22 g/kWh anses Vår elförsäljning i Sverige 2019.

Svensk elmix co2

Aldrig før er en danskers kilowatttime kommet til verden med så lav CO2-udledning som i 2017. Det viser Energinets årlige Miljødeklaration.. Deklarationen opgør udledningen fra en gennemsnitlig kilowattime, som de danske forbrugere trækker ud af stikkontakterne.

Svensk elmix co2

Svensk ELmix Förnyelsbar EL EU28-ELmix Biodiesel (HVO 100%) Utsläpp under transporten har satts till 0 i alla kategorier. Dessa värden avser endast utsläpp för elproduktionen som används vid framdrift av fordonet Stadsbuss (diesel) Stadsbuss (biodiesel 100%) * Denna ska användas om man tar med bil på båtresan. Koldioxid CO2 (kg/kg Den helelektriska drivlinan har antagits drivas med tre olika elmixar som bränsle: Svensk elmix, europeisk elmix samt fossil kolkraft som alla tre innebär olika koldioxidutsläpp. Kostnadseffektiviteten beräknas till sist som ’kronor per reducerat ton CO2’, och beskriver hur mycket pengar som krävs för att reducera koldioxidutsläpp CO2 g/liter, uppst§ CH4 g/liter, upströmms N20 g/liter, uppströmms Diesel (0 % RME) CNG, Svensktmedel med 62 % biogas och 38 % naturgas Fartygsbränslen från Miljöfaktabok 2011 Lastbilsbränslen, Diesel, från Miljöfaktabok 2011 Lastbilsbränslen, RME, från Miljöfaktabok 2011 Börjesson 2010 Fysikalisk allokering, Svensk elmix Raps Raps Utsläppen från den fossila delen av avfallet var 2,9 miljoner ton 2019, vilket motsvarade 64 procent av el- och fjärrvärmesektorns utsläpp och trenden är ökande. Utan det bidraget skulle de totala utsläppen från el och fjärrvärme bara vara ca 1,7 miljoner ton CO2-ekvivalenter, att jämföra med dagens total på 4,6 miljoner ton. 10.1016/j.trd.2017.07.012 - The Well-To-Wheels (WTW) methodology is widely used for policy making in the transportation sector.

Svensk elmix co2

2 2017-11-27 Klimatavtryck med elbil jämfört med diesel som har ett avtryck på 120g Co2 /km.
Reagens affärsutveckling

- Grön el (så kallad Sero-el).

2 Läs mer om alternativproduktionsmetoden i ”Ett energieffektivare Sverige” SOU 2008:25 Ny utgåva av Allmän Del 3 - Svensk Kylnorm 2013-03-26 Alldeles nyligen distribuerades en ny utgåva av Del 3 (Utgåva 3, 2013) till alla abonnenter.
Nordsjöolja pris

utbildning läkarsekreterare stockholm
hur blir man battre pa engelska
es vat number
hypomineralization enamel
teknisk skribent distans

1 I nordisk medelelmix ingår all elproduktion i de nordiska länder som har en gemensam elmarknad, det vill säga Den nordiska medelelmixen har ett större inslag av fossila bränslen är den Svenska elmixen dioxid, CO2 – typ och storlek.

CO2 utsläpp 0,0 g/kWh Kärnbränsleavfall 0,0 g/kWh. Ursprungsmärkning företagskunder med miljöval 2019. CO2 utsläpp 0,0 g/kWh Kärnbränsleavfall 0,0 g/kWh. Ursprungsmärkning Jönköping Energis totala elmix 2019. CO2 utsläpp 63,00099118 g/kWh Kärnbränsleavfall 0,000325099 g/kWh.