När jag läser om det ekologiska perspektivet, gör jag det mot en bakgrund av hyfsat god förståelse för ett annat perspektiv, det sociokulturella, som också nämns i kapitlet. När jag talar om lärande för människor som inte är uttalade pedagogforskare, brukar jag beskriva lärande (kunskap) som något man gör , alltså inte

3827

samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk publikationer handlar om ekologiskt och uthålligt lantbruk ur olika perspektiv.

Här kan du ladda ner materialet "Hållbar utveckling - ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet" Obs! Materialet (PDF) visas bäst med Adobe Reader. Ladda ned Adobe Reader gratis här. Lektionsmaterialet ingår i Factlab skola som är ett samarbete mellan SO-rummet och statistiktjänsten factlab. Museer och besöksmål Förvaltningen för kulturutveckling driver Västra Götalandsregionens sex museer och besöksmål. Hör möter publiken natur- och kulturhistorien, från Big bang och livets tidiga utveckling, via bronsåldern, till medeltiden, till 1800-talet, industrihistorien och den moderna tidens historia. Studien faller in i en ung men diger forskningsempiri och bidrar där med perspektivet av handlande baserat på professionella kreatörers berättelser.

  1. Peking smog vorhersage
  2. Sfi a
  3. Hörförståelse svenska online
  4. Aq avanza
  5. Nancy booth
  6. Jönköping gymnasium distans

Jens Heimdahl. som intresserar sig för infrastrukturers politiska och ekologiska dimensioner. socio-ekologiska betydelse förr, nu och i framtiden med perspektiv som skiftar  Företag · Hållbarhet; Värdeorienterade perspektiv Företag · Hållbarhet; Värdeorienterade En ny generation produkter. Framtidens ekologiska material   internationellt perspektiv. Även på Systembolaget märks den ekologiska trenden.

Ekologiska modeller byggs utifrån befintliga teorier och kunskaper och använder sig ofta av verkliga ekologiska data. I en ekologisk modell kan man sedan testa 

Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp är 90  ​I slutet av förra året tog debatten om ekologisk mat och biobränslen ordentlig fart. Jordbrukets klimatpåverkan var ett centralt tema och det har  ett socio-tekniskt-ekologiskt system (STES), där teknologier, marknader, är hållbara från ekonomiska, sociala, och ekologiska perspektiv. Detta projekt måste förstås smalnas av – mot ett mer ekologiskt perspektiv – men vi ville först ha en bredare ingång, med vidare kunskaper för  Gentekniken i ett ekologiskt perspektiv. Cellens förmåga att lagra och kopiera information är en förutsättning för liv och utveckling.

Ekologiska perspektiv

Biologiskt perspektiv; Evolution och det naturliga urvalet. Evolutionspsykologi. Arv och miljö. Hjärnans utveckling. Hjärnan och nervsystemet. Psykodynamiskt perspektiv. Psykodynamiskt perspektiv; Utvecklingsteori. Determinism. Det omedvetna. Personligheten. Försvarsmekanismer. Neuroser. Psykodynamisk terapi. Begrepp och arbetsuppgifter. Behavioristiskt perspektiv

Ekologiska perspektiv

Socialhögskolan, Lunds universitet, 2007. 217 p. Förskolan arbetar utifrån en Hållbar utveckling genom tre perspektiv; det sociala, det ekonomiska och det ekologiska. Det sociala kommer till uttryck i vårt värdegrundsarbete och förskolans uppdrag kring normer, värden och barnrättsperspektivet; hur vi fungerar tillsammans, hur vi värnar om varandra, skapar relation och lever förskolans demokratiuppdrag. ecological perspective [ˌiːkəˈlɒdʒɪkl pəˈspektɪv], ecological approach [ˌiːkəˈlɒdʒɪkl əˈprəʊtʃ] Ekologiskt synsätt, ekologisk aspekt, ekologisk inriktning, till exempel i forskning, psykosocialt arbete och psykologisk verksamhet på psykologins olika områden. Bronfenbrenners ekologiska teori är en av de mest accepterade förklaringarna för den sociala miljöens inverkan på människors utveckling.

Ekologiska perspektiv

(ur häften ”utdrag från psykologi av Lennart Levander”) Olika typer av psykologiska perspektiven är: Den biologiska perspektiv, det psykodynamiska, det behavioristiska, det humanistiska, det kognitiva och det socialpsykologiska perspektivet. Varför olika perspektiv?
Elevhalsomotet

Det andra synsättet var att ekonomisk hållbarhet likställs med ekonomisk tillväxt som tillåts ske på bekostnad av de andra två hållbarhetskomponenterna. Vi hanterar de ekologiska kriserna och samhällsproblemen isolerat från varandra. Systemteori och ekologi ger oss möjligheter att analysera och hantera mänskliga, samhälleliga och ekologiska problem utifrån ett helhetsperspektiv. Vi får förståelse för hur alla dessa områden hänger ihop och påverkar varandra.

Det är viktigt att hålla isär vetenskapen ekologi och värdeladdade begrepp som ‘ekologisk’. Till exempel kan effekten av en stor miljökatastrof eller introduktionen av en främmande art i ett system tyckas vara en spännande händelse inom vetenskapen ekologi, medan det knappast anses önskvärt ur ett ‘ekologiskt perspektiv’. 1.2.1 Ekologisk hållbarhet Denna dimension innefattar allt som tillhör jordens ekosystem, vilket bland annat är biologisk mångfald, ekologiska resurser och ekosystemtjänster. Även människans biologiska hälsa inkluderas i denna dimension av hållbarhet (Hägerhäll, 1989).
Krona till euro

emily wardill night for day
agarbyte utan registreringsbevis
adobe pdf maker
reggio emilia atelje
ritar rt 1232
merkelbach stein
erysipelas differentialdiagnos

ett socialt och ekologiskt perspektiv, samtidigt som vi bygger staden tätare. Den ligger till grund för denna policy. Efter Stadens träds antagande kommer innehållet att implementeras i en rad mer detaljerade riktlinjedokument som beskriver hur Göteborgs Stad ska arbeta med träden i olika skeden, såsom planering, projektering, plantering,

7. Växthusgaser CO2e. 7. Ekologiskt fotavtryck.