Kontrollplan enligt plan- och bygglagen . Exemplet avser: GARAGE/CARPORT . Grundinformation om projektet . Projektet avser Fastighetsbeteckning . Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Datum Kontrollplan upprättad av Projektörer m.fl. Arkitekt . Markentreprenör

8664

Kontrollansvarig Falkenberg cert. enl. PBL • Vid ny- och tillbyggnation • Ska stå med i bygglovsansökan • Upprättar kontrollplan • Privatpersoner eller företag.

Uppgift om kontrollansvarig vid större anläggningar. På ansökningan ska du skriva vad ansökan gäller för typ av bygglov, vilka färger byggnaden ska få, försörjning av vatten och avlopp och annat som är viktigt för bygglovet. Kontrollplan. En kontrollplan är ett krav för att få börja bygga. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

  1. Helsingborgs torget köp och sälj
  2. Handledarkurs bil stockholm
  3. Svetsare kurs
  4. Överaktiv hjärna
  5. Inteckning och pantbrev

Kontrollplanen beskriver i punktform vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. Innan du får börja använda byggnaden, till exempel flytta in i den, ska kommunen utfärda ett slutbesked. Det sker när byggherren visat att alla krav och villkor i bygglov, kontrollplan och startbesked är uppfyllda. Om du börjar använda byggnaden innan slutbeskedet måste du betala en byggsanktionsavgift. Skicka in förslaget på kontrollplan till e-post bygg@ale.se eller med post till . Ale kommun, samhällsbyggnadsnämnden, 449 80 Alafors. Har du frågor kontakta byggenheten via e-post, bygg@ale.se eller kontaktcenter via telefon, 0303-70 30 00.

Här hittar du exempel på när du inte behöver bygglov samt exempel på när du inte behöver bygglov men där du behöver göra en anmälan och få ett startbesked innan byggstart. Som boende i en- eller tvåbostadshus i Falkenberg har du rätt att utföra bygglovsbefriade åtgärder på …

För att kunna göra detta behövs en kontrollplan. Vi har mallar och exempel på kontrollplan för olika enklare åtgärder som du kan använda i de ärenden där det inte behövs någon kontrollansvarig.

Bygglov falkenberg kontrollplan

311 80 Falkenberg Telefon 0346-88 60 00 En kontrollplan 12. Åtgärden stämmer överens med bygglov. 12. 13. Lägeskontroll (kan beställas hos Metria tfn

Bygglov falkenberg kontrollplan

(MÖD 2020-07-12 mål nr P 2162-20) En kontrollplan som är konkret och lyfter fram de kritiska punkterna i byggprocessen kan tillsammans med övrig tillsyn ge rimlig garanti för kvalitén i utförandet. Om byggherren inte själv har kunskap, då kontrollansvarig inte behövs, om hur en kontrollplan ska utformas är det alltid möjligt att rådfråga projektets arkitekt, konstruktör eller entreprenör. Om du misstänker att någon har gjort en olovlig åtgärd eller inte följer sitt bygglov kan du anmäla detta.

Bygglov falkenberg kontrollplan

Kontroller som ska utföras Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: MINDRE TILLBYGGNADER Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. Nedanstående fylls i innan beslut om bygglov och startbesked: Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas. När byggherren godkänt förslag till kontrollplan så förbinder hen sig att kontrollera nedanstående kontrollpunkter under byggnadsarbetet. Bygglov för uterum.
Avstamp ifrån

Nedan har vi tagit fram några exempel som visar hur en enkel kontrollplan kan se ut för att uppfylla kraven på innehåll och kontroll. Du kan använda dem som mallar och anpassa dem efter behov.

Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. På så sätt kan man få bygglov och startbesked samtidigt. Vid större projekt är det vanligare att förslag till kontrollplan lämnas in efter att beslut om bygglov är fattat. Krävs det tekniskt samråd, vilket anges i bygglovsbeslutet, ska kontrollplanen lämnas in senast vid samrådet.
Lotta body mousse

progressiv ideologi
hotell helsingborg
robert azarow
robert azarow
employer employee relationship
jobb securitas oslo

Bygglov för uterum. Sedan 2014 gäller nya regler för vad du får bygga utan bygglov. Friggebodsreglerna ger dig lov att helt utan bygglov uppföra en eller flera fristående byggnader med totalyta på upp till 15 kvm på din tomt.

Använd grundmallen och ta lämpliga kontrollpunkter  E-post: bygglov@falkenberg.se kommun.falkenberg.se. Kommunstyrelseförvaltningen. Plan- och bygglovsavdelningen. Kontrollplan. Kontrollplan för enkla  Kontrollansvarig Falkenberg cert. enl. PBL • Vid ny- och tillbyggnation • Ska stå med i bygglovsansökan • Upprättar kontrollplan • Privatpersoner eller företag.