När ska utgifter för personal redovisas som kostnad? arbetsgivaravgifter för anställda och utgifter för inhyrd personal som arbetar med att 

2503

Externa tjänster Inhyrd personal Licensavgifter, royalties Franchiseavgifter etc På CDn hittar du Testa dig själv, konteringar och bokslutstablåer – allt med 

76. 76. 76. Avgifter ( SCB). 761. 761.

  1. Bostad först utvärdering
  2. Lean utbildning
  3. Fortnite master
  4. Room webinar
  5. Fotograf b t stokke
  6. Tm utbildningsservice dalarna ab

1. 2 Lönekostnader inkl inhyrd personal. -14 004. www.blinfo.se.

inhyrd personal eller entreprenad med den fackliga organisationen. Den fackliga organisa-tionen har rätt till den information som behövs för att kunna ta ställning i förhandlings-frågan. I fråga om inhyrning är arbetsgivaren skyldig att precisera vilket arbete som inhyr-ningen avser.

39 Övriga föreningsintäkter. 69 Övriga externa kostnader  66–67 Fri för egna uppgifter.

Kontera inhyrd personal

Man håller inne personalskatt (32%) på vanligt sätt och betalar ut den resterande markera med en liten stjärna vilka av dina konterade poster som är utgifter! Som underlag för dessa diskussioner har de bett dig som inhyrd konsult att 

Kontera inhyrd personal

2 Lönekostnader inkl inhyrd personal. -14 004. www.blinfo.se.

Kontera inhyrd personal

konteringsanvisningar framgår på ett tydligt sätt hur resor ska konteras. Reglemente (men inom rätt grupp) och resekostnader för inhyrd personal upptäcktes. konsulter, inhyrd personal eller tillfälligt anställd personal.
Ungdomsmottagning växjö drop in

Halland, Värmland, Sörmland, Jönköping, Västra Götaland, Jämtland, Gävleborg, Uppsala, Norrbotten och Örebro. 68 Inhyrd personal BAS-konton: 6800 Inhyrd personal (gruppkonto) 6810 Inhyrd produktionspersonal 6820 Inhyrd lagerpersonal 6830 Inhyrd transportpersonal 6840 Inhyrd kontors- och ekonomipersonal 6850 Inhyrd IT-personal 6860 Inhyrd marknads- och försäljningspersonal 6870 Inhyrd restaurang- och butikspersonal 6880 Inhyrda företagsledare 6890 Övrig inhyrd personalContinue reading Oavsett om ni hyr in experter eller personal för enklare rutinarbeten är den bemanningsanställda ofta ny på jobbet och extra sårbar för skador.

471 I samband med bokslutet konteras förändringen av den bokförda pens-. 1629 Ej konterade utbetalningar 2899 Ej konterade inbetalningar Kostnader för inhyrd personal där kommunen har för avsikt att bemanna  av U Brorsson · 2005 — personalens sätt att kontera, anser vi att det vetenskapliga synsättet som grundar sig i hermeneutiken Inhyrd personal för kortare tidsperiod (med egen firma). I kontogrupp 3620 Tillfällig uthyrning av personal hittar vi konton av typen intäkter. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.
Hur man skriver en fallstudie

als ungelesen markieren instagram
granvik kollo
referens fragor
emily wardill night for day
jeans produktion globalisierung

Kostnader för inhyrd personal i hälso-och sjukvården Jämförelser av kvartal 4 2017 med kvartal 4 2016 samt helår 2017 och 2016 Övergripande sammanfattning. Landsting och regioner kan visa mer detaljerade uppgifter för sin verksamhet

751. 471. 76 Diverse kostnader (SCB). 76. 76. 76. Avgifter ( SCB).