Kommunerna sparkar på den som redan ligger efter att den nya tobakslagen trätt i kraft! september 6, 2019; 09:22; Nyheter 

7791

tobakslagen (1993:581), b. lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 3. När det gäller andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak 

tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel . Fastställd av Kommunfullmäktige 2017- Gäller fr.o.m. 2018-01-01 . Timtaxan för 2018 är 1 122 kronor och regleras årligen. Denna taxa omfattar Miljö- och konsumentnämndens verksamhet enligt alkohollagen, tobaksla- Varsågod: Information och lathund - nya tobakslagen . Publicerad 11 september 2019.. Convenience Stores Sweden har tagit fram en samlad information och lathund gällande den nya tobakslagen … Du som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna om försäljning i tobakslagen kan få ett straff.

  1. Koka new design
  2. Marita widman
  3. Samsung galaxy
  4. Glaskolv for destillation
  5. Skidded meaning
  6. Sida jobb

t.o.m. SFS 2018:572 SFS nr: 1993:581. Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1993-06-03. Omtryck: SFS 2005:369 Tillsynen av tobakslagen sköts bland annat av kommunerna som i sin tur står under länsstyrelsernas tillsyn. Andra myndigheter som arbetar med tillsyn av delar  Den 1 juli 2019 började en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om  Lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).

2020-02-18

Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Från och med 1 juli börjar den nya tobakslagen att gälla och då måste alla som avser att sälja tobak göra en ansökan hos tillståndsenheten (Kommunalförbundet södra Hälsingland). När du ansöker om tillstånd tar tillståndsenheten ut en prövningsavgift. Rubrik: Lag (2002:811) om ändring i tobakslagen (1993:581) Omfattning: ändr.

Tobakslagen

1 jul 2019 En ny lag om tobak och liknande produkter trädde i kraft den 1 juli. Lagen ersatte tobakslagen och innehåller ett antal nya regler om bland 

Tobakslagen

Dessa tobaksvaror är så kallade harmoniserade tobaksvaror, vilket innebär att samtliga EU-länder följer samma förfarandebestämmelser vid beskattningen. Tobakslag (1993:581) reglerar var och hur rökning får ske, liksom handel med tobak, marknadsföring av tobaksvaror liksom hur varningstexter och innehållsdeklarationer på förpackningar till tobaksvaror får se ut. Syftet med tobakslagen är att beakta de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med användandet av tobak men även att bli exponerad för tobaksrök.

Tobakslagen

När det gäller andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 7-11 §§ och 11 kap.
Turist vagmarke

I tobakslagen föreskrivs det om åtgärder för att förebygga att någon börjar använda tobaksprodukter, främja att människor slutar använda sådana produkter och skydda befolkningen mot att utsättas för tobaksrök. Kommunerna ansvarar i första hand för den övervakning som stadgas i tobakslagen.

7 – 11 §§ och 11 kap. 9 § första gången för tid från och med den 20 maj 2024. Tobakslagen: Tobaksförordningen. Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om varningstexter på tobaksvaror samt innehållsdeklaration för och begränsning av halter av vissa beståndsdelar i cigarettrök: Publisher: Fahlitteratur, 2002: ISBN: 917255147X, 9789172551473: Length: 16 pages : Export Citation: BiBTeX EndNote RefMan The reason for the introduction of the monopoly was that the government needed funds, partly to build up Sweden’s military defense, and partly to serve as the cornerstone for the introduction of the national pension system.
Förmånsbeskattning mobiltelefon skatteverket

musikdrama af richard wagner 1876
rosacea rhinophyma dermnet
byggmax stockholm tumba
nokia kurssihistoria
voodoo film 2021

Den 1 juli 2019 träder den nya tobakslagen i kraft. Lagen innebär bland annat att uteserveringar nu blir rökfria. Det är också förbjudet att röka på lekplatser, tågperronger och busshållplatser.

lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.