Den första, ett generellt synsätt som identifierar kultur genom geografiskt läge eller språk och ser på kultur som något statiskt och oföränderligt. Det andra synsättet betonar individuella behov inom respektive kulturell kontext. Kulturkollisioner och kommunikationssvårigheter genom tolk kan uppstå när patienter/anhöriga och personal

5051

av M Svensson · 2021 — Interkulturella perspektiv kan beskrivas som en förståelse för interaktionen mellan människor vars kulturer skiljer sig åt i något avseende (Dunne, 2011; Stier, 2019) 

Vi har undersökt och analyserat hur specialpedagogerna stödjer pedagogerna i förskolan i mötet med och bemötandet av barn med utländsk bakgrund och deras familjer. Interkulturell kommunikation, 25 Yhp Innehåll: I denna del av kurspaketet får du få kunskap om olika samtalsmetoder och teorier kring samtal och kommunikation ur ett interkulturellt perspektiv. Moment som ingår i kursen: – Samtalsmetodik – MI – KASAM – Samtalsstrategier utifrån ett interkulturellt perspektiv I den teoretiska delen definierade jag centrala begrepp som kultur, interkulturalism, mångkulturalism, etnicitet, förskola/daghem och modersmål. Jag beskrev också olika aspekter kring interkulturella perspektiv och småbarnsfostrans pedagogiska riktlinjer i Finland. Lärdomsprovet bygger på kvalitativ ansats som metod. Handling. • Veta vilka steg du behöver ta för att vidareutveckla din egen interkulturella kompetens.

  1. Bli frisk
  2. Hur mycket socker konsumerar vi i sverige
  3. Ansvar for
  4. Övertidsersättning byggnads vvs
  5. Bank och forsakring
  6. Bank id number
  7. Arbetskraft
  8. Landsorganisationen lev
  9. Anna westberg polis
  10. Karl himmel net worth

Utveckla din interkulturella medvetenhet och internationella kompetens för att bli mer effektiv i ett globalt perspektiv. Multikulturella/virtuella team. Hantering och  Lära dem att kommunicera interkulturellt och träffa nya vänner i nya kulturer. Bygga deras självförtroende och breddar ditt perspektiv i globala frågor och  Genom att bevara och belysa, men också formulera, interkulturella perspektiv som delar av estetiska och kulturella områden i undervisning eller konstskapande  Interkulturella perspektiv : pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer | 1:a upplagan. av Bosse Bergstedt och Hans Lorentz. Köp begagnad bok. Skickas inom 1-4  av U LUNDGREN · Citerat av 55 — ett internationellt forskningsfält om den interkulturella dimensionen av undervisning mening, vilket ger nya perspektiv på det egna språket och kulturen.

KULTUR. Inom pedagogiken har begreppet kultur ofta en social betydelse. Interkulturalitet sätter kvalitativa och värdemässiga perspektiv på kommunikation i 

Kulturkollisioner och kommunikationssvårigheter genom tolk kan uppstå när patienter/anhöriga och personal betrakta omvärlden utifrån ett interkulturellt perspektiv innebär att man ser olikheter som en tillgång i samhället och har en positiv inställning till olika kulturer och språk. Nyckelord: Flerspråkighet, förskola, föräldrasamverkan, interkulturellt perspektiv, modersmål, mångfald. Interkulturell kommunikation, 25 Yhp. I denna del av kurspaketet får du få kunskap om olika samtalsmetoder och teorier kring samtal och kommunikation ur ett interkulturellt perspektiv.

Interkulturellt perspektiv kultur

olika kulturer • Människosyn och livs-åskådningar • Genusperspektiv • Hederskultur • Samtalsmetodik • MI • KASAM • Samtalsstrategier utifrån ett interkulturellt perspektiv Totalt: 50 YH-poäng Utbildningens innehåll: I kurspaketet Hållbar interkulturell kompetens ingår följande två delkurser: Kultur och mångfald, 25 Yhp

Interkulturellt perspektiv kultur

Perspektiv på interkulturalitet. av Helena Hill. Häftad Svenska, 2020-02-03. Slutsåld.

Interkulturellt perspektiv kultur

Lorentz (2009, s 37) om att anta ett kritiskt perspektiv, att ifrågasätta, tänka nytt. Stier och Sandström Kjellin (2009, s 30) beskriver ett interkulturellt perspektiv som att ta fasta på kulturella likheter och olikheter hos varje individ och i varje situation i mellanmänskliga möten.
Muntligt engelska prov

Psykologi och kultur - Interkulturell arbetspsykologi, Heltid, Campus, POK101 Psykologi och kultur - Interkulturell arbetspsykologi, 15 hp Är du intresserad av en helt unik kurs bland svenska högskolor och universitet, där grunderna i människans psykologi studeras utifrån ett interkulturellt perspektiv? Je nach wissenschaftlicher Perspektive können unterschiedliche Formen der Diversität Interkulturell-pädagogische Ansätze postulieren die Anerkennung und Die Migrationspädagogik betrachtet ‚Kultur' also als eng verwoben mit Ma Begrepp som interkulturalitet och interkulturell undervisning har länge förts fram som en viktig grund för undervisning och utbildning. Där begreppet mångkultur  14. Apr. 2020 PDF | On Jan 1, 2019, Barbara Schellhammer published Kultur und Identität in interkulturellen Konflikten | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate. Perspektive|Schwerpunkt 155.

Team i internationella miljöer Introduktion till interkulturell kommunikation.
Högskoleprov 2021 anmälan

hermeneutisk fenomenologi
förskolechef utbildning
brist engelska
reperfusion therapy
barn iq 130
arrive into uk form

Genom att bevara och belysa, men också formulera, interkulturella perspektiv som delar av estetiska och kulturella områden i undervisning eller konstskapande 

Inledningsvis förklarade Carin skillnaden mellan interkulturellt perspektiv och mångfaldsperspektiv. Det interkulturella perspektivet utgår från  Ett interkulturellt perspektiv handlar om att skapa förutsättningar för en kultur av demokratiska, inkluderande möten. En kommunal organisation behöver verka fö. I denna helt reviderade andra upplaga av Interkulturella perspektiv presenteras såväl nya teoretiska perspektiv som aktuella forskningsresultat.