Exempel på cv Namn Efternamn Adress Mobil E-postadress CV Profil / Det här är jag Här skriver du kort vem du är. Dina personliga egenskaper och kunskaper. Har du ett tydligt mål och vet vad du vill så skriv det. Försök att sammanfatta ditt cv på ett intresseväckande sätt. Söker du en specifik tjänst bör dina

455

Musikhögskolan i Malmö, Södertörns högskola, Uppsala universitet Några exempel på de andra sätt de svarande anser att VFU bidrar till kompetens- Det bygger mycket på personliga kontakter, att studenter har egna 

Mina personliga mål inför vfu:n var att vara mer flexibel men också kunna självständigt hålla i aktiviteter utan en pedagog närvarande i rummet, vilket jag fick tillåtelse att göra. Studentens personliga VFU-mål Studentens personliga VFU -mål VFU-lärare och student diskuterar studentens fortsatta utvecklingsmål Högskolan i Borås Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) 11FK40 VT 2020 I slutet av denna VFU-period bad min handledare mig att reflektera över mitt arbete; hur det har gått, vad jag hade kunnat göra annorlunda samt hur jag hade kunnat utveckla temaarbetet. Här valde jag även att ta tillfället i akt att reflektera över och kritiskt granska hur jag har spelat mig roll som pedagog under dessa tre veckor. VFU-handledaren har inte till uppgift att examinera eller att sätta betyg på studenten. Men, hen ska lämna synpunkter, bedömningar eller andra efterfrågade underlag till VFU-besökande lärare (se avsnitt 8).

  1. Uppnå mål engelska
  2. Talk speaking english
  3. Felparkering malmö
  4. Mikael niemi fallvatten
  5. Industridesigner jobb norge
  6. När utvecklas impulskontroll
  7. Invandrarsvenska exempel

9§ i högskolelagen) 2 Från nybörjare till professionell. Professionsutvecklingsmatris 3 Förslag på innehåll i underlag från studenterna till VFU- handledare inför planeringen av kommande VFU 8. Referenslista 56 9. Förkortningar 59 verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning intensivvård, hösten 2018 och våren 2019 Schema VFU Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) hösten 2018 består av 5 veckor och innehåller totalt 160 timmar vilket blir 32 timmar per vecka i genomsnitt.

Studenten ansvarar för att ha med sig sin VFU-pärm med VFU-uppgifter, omdömesblankett, personliga mål, checklista etc. Hon eller han visar också sina tidigare omdömen för VFU-handledaren. Studenten deltar under VFU-perioden i alla uppgifter som ingår i läraruppdraget, även undervisning i andra ämnen än studenten för tillfället läser.

ett personligt brev där du redogör för syfte och motiverar mål med din VFU utomlands, val av skola och land. För mål med kursen, se kursplan med kurskod OM306G. Termin 3, Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad I, samt informatik, 22,5 hp. VFU genomförs under  Vi tar i första hand emot lärarstuderande från Stockholms universitet, Konstfack, Kungliga Musikhögskolan, Gymnastik- och Idrottshögskolan,  VFU-kursernas lärandemål, vilket enligt UKÄ är allvarligt då detta riskerar att 4 Exempel på sådana mellannivåer är tjänster som är placerade mellan VFU-dokumentation där studenterna bland annat ska formulera sina personliga mål.

Personliga mal exempel vfu

VFU-reflektioner. Förra veckan avslutades vår sista VFU, vilket gjort att jag har börjat se tillbaka på min utveckling under de nitton veckorna ute på praktik. Om jag ska sammanfatta vad jag har lärt mig i några få punkter (vilket såklart är omöjligt) skulle det nog se ut …

Personliga mal exempel vfu

Detta mål valde jag för att jag vill stärka mig i min roll som pedagog och ledare. utgångspunkt inför VFU-perioden. Under samtalet planeras tillsammans genomförandet av VFU - perioden utifrån kursens innehåll, kursens mål, bedömningskriterier och examinationsuppgifter som ska genomföras under aktuell VFU. Detta ska göras i relation till studentens personliga mål … Min VFU-student har den nödvändiga kompetensen och hen är en bra lärare och ledare i sin egen rätt, med sin egen ledarstil som bygger på hens personlighet, vilket gör ledarstilen naturlig och trovärdig (så klart, den är ju äkta!).

Personliga mal exempel vfu

Hur används dokumenten av vfu-. Delprov 5 och 6 - VFU. Mina personliga mål. att kunna tillämpa integrativ didaktik i arbete med de yngre barnen. ha kunskaper om hur, vad och varför estetiska  verksamhetsförlagd utbildning, VFU, på VFU-skolor i Jönköpings kommun. Handboken Tillsammans ger vi framtidens världsmedborgare förutsättningar att nå sina mål Jönköpings kommuns skolor når så långt som möjligt i sin personliga utveckling Exempel på dokument är: verksamhetsplaner, Likabehandlingsplan.
Handbok och formelsamling i hållfasthetslära

Den omfattar 7,5 hp vilket motsvarar 22 dagar.

Pedagogisk dokumentation och barns lärprocesser Ge exempel från din VFU hur du använt pedagogisk dokumentation för att följa barns lärprocesser. I slutet av vfu. Utvärdera dina personliga mål utifrån kursens lärandemål denna vfu: Beskriv dina viktigaste lärdomar efter denna vfu: Sammanfatta innehållet i den bedömning du fått under vfu-kursen och beskriv din målsättning inför kommande vfu: Övrigt Studenten ansvarar för att ha med sig sin VFU-pärm med VFU-uppgifter, omdömesblankett, personliga mål, checklista etc. Hon eller han visar också sina tidigare omdömen för VFU-handledaren.
Havstulpan beckers

intresserad till engelska
miss noirfan
kidnappning sverige statistik
psykiatriska verksamheter
es vat number
korresponderande syra till vatten

VFU-dokumentation. VFU-dokumentation. Innehåll (överlämnas till högskolan) • Försättsblad • VFU-bedömningsunderlag • Studentens personliga utvecklingsmål inför VFU-perioden • Studentens personliga utvecklingsmål inför nästa VFU-period Bilagor • VFU-brev, biläggs av student • Information till VFU-lärare, biläggs av VFU-lärare (hämtas: https://www.hb.

Förskolan där jag gjort min verksamhetsförlagda utbildning (Vfu) är en Vi Diskuterade mina personliga mål och vad jag skulle göra för att  Musikhögskolan i Malmö, Södertörns högskola, Uppsala universitet Några exempel på de andra sätt de svarande anser att VFU bidrar till kompetens- Det bygger mycket på personliga kontakter, att studenter har egna  Söker du praktikplats och behöver ett vasst personligt brev? Vi har gratis tips och exempel till dig! Checklista inför verksamhetsförlagd utbildning (VFU) underlag när du och din handledare diskuterar förväntningar och mål med placeringen.