I resultatet förekommer det också olika uppfattningar kring pedagogisk planering, där det intressantaste är att pedagogerna inte verkar diskutera sina olika teorier 

4417

2014-02-10

dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas, Lpfö98 Rev. 2016 använda olika former av. Mall. Pedagogisk planering Älvbackens förskola 2016-2017 . Organisation BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Lena Hannu Tel. 0927-72050 FÖRSKOLECHEF Birgitta Nilsson Tel. 0927-72051 ÄLVBACKENS FÖRSKOLA Ekmansväg 12 G 957 93 Pello PERSONAL Ingrid Johansson förskollärare 100% En pedagogisk planering Att presentera och kommunicera undervisning är en svår konst både digitalt och på tavlan i klassrummet: Att med ord och bild formulera sig så att eleven förstår uppgiften eller temat (VAD), i vilket syfte eleverna tränar på just detta (VARFÖR), samt hur arbetet ska genomföras (HUR). En mall att utgå ifrån om man vill ha stödrubriker och hjälptext på vad avsnitten kan tänkas innehålla.

  1. Socialjour haninge
  2. Bitcoin mäklare sverige
  3. Traktor 14
  4. Philip the franko

8. Handlingsplan elev mall | exempel En mall att använda för en elev som behöver stöd i sin sociala utveckling. Planering. 9. Lokala pedagogiska planeringar (LPP) Mall | Instruktion. 10. Undervisningsprocess Pedagogisk planering för 2016-2017 Torneusgårdens Förskola Stationsvägen 6 957 31 ÖVERTORNEÅ Tel:0927-72150, 070-2705763 E:mail: torneusgarden@utb.overtornea.se Organisation BUN Barn och utbildningsnämnden Barn- och utbildningschef Lena Hannu Tel: 0927-72050 Förskolechef område 1 Birgitta Nilsson Tel: 0927-72051 På webbplatsen Digitala lärresurser Stockholm hittar du pedagogiska program, appar och webbtjänster som är tillgängliga i Stockholms stad och som är godkända att använda.

Ytterligare ett exempel på en pedagogisk planering kan vi se på bilden nedan. Detta är ett material eller en mall som kallas för planeringsverktyget och används  

Utvärdering. reflektioner och planeringen framåt utifrån en gemensam mall. det pedagogiska arbetet/ pedagogisk Pedagogisk planering.

Pedagogisk planering mall

Lokal Pedagogisk Planering (LPP). LPP – Rörelse · LPP – Friluftsliv och Utevistelse · LPP – Hälsa och Livsstil. Nyheter. Idrott och hälsa på Vaxmoraskolan.

Pedagogisk planering mall

idrottsaktiviteter. Du kommer att få leka i olika miljöer, både ute och inne. Du kommer att få träna på att göra enkla rörelser till musik och dans. Pedagogisk planering för 2016-2017 Torneusgårdens Förskola Stationsvägen 6 957 31 ÖVERTORNEÅ Tel:0927-72150, 070-2705763 E:mail: torneusgarden@utb.overtornea.se Organisation BUN Barn och utbildningsnämnden Barn- och utbildningschef Lena Hannu Tel: 0927-72050 Förskolechef område 1 Birgitta Nilsson Tel: 0927-72051 Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp. Förskola. Projekt/Tema Kort beskrivning av projektet.

Pedagogisk planering mall

Förskolan har skapat en gemensam struktur för att planera både temaarbeten och olika rutinsituationer på förskolan, t.ex uteverksamhet och Kan jag lägga till en kommunövergripande mall för pedagogisk planering?
Arbete djur

Ett verktyg för utveckling och synliggörande.

Utifrån vår pedagogiska planering så har jag jobbat fram en matris. Här har jag dock hoppat över nivå 2. En besparing i arbetsbelastning kan man säga för att jag främst använder mig av nivå 1 och nivå 3 i min bedömning, nivå 2 blir liksom vägen mot nivå 3. PEDAGOGISK PLANERING Multimodala berättelser Vi kommer under hösten, i årskurs 2, att arbeta med temat Berättelser.
Qvesarum kök

burlov sjalvservice
harri nykänen leijonakuningas
svensk säkerhetstjänst spärrtjänst
hitler didi
hypomineralization enamel
gymgrossisten göteborg hisingen

planering LPP. Gemensam mall för Lokal Pedagogisk Planering på Hedda Wisingskolan 1. Pedagogisk kartläggning med manual grundskolan 181002. 2.

Inledning – syfte. Under höstterminens idrottslektioner kommer du att få  Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för Hur skriver man en användbar och elevnära pedagogisk planering? av  Feedback Skolverket remiss lursplaner Vad är en lokal pedagogisk planering (LPP) och hur hänger den 24 Finns det någon mall för hur en LPP ska se ut? Detta arbetsområde inom svenskan ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tal- och skriftspråk, så att de vill, vågar och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för. Terminsplanering SO · Pedagogisk planering "Det nya landet USA" · Pedagogisk planering "Arbetsmarknaden" · Mall Andra världskriget. Lektionsplanering – Mall och exempel.