sekretess enligt 4 § och 18 kap. 15 §. Om en uppgift som avses i första stycket läggs fram vid en förhand-ling inom stängda dörrar, är sekretessbestämmelsen tilllig ämp även under domstolens fortsatta handläggning av målet eller ärendet, om domstolen inte beslutar annat. Sedan domstolen har skilt målet eller ärendet från

2893

När ett ärende avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess måste sammanträdet 19 a § En nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar.

Utlämnande av skett inom stängda dörrar, förblir handlingen däremot i  Adoption · Missbruk och beroende · Medling · En dörr in - vårt arbetssätt · Tidiga och Så följer vi upp att du får god vård och omsorg · Tystnadsplikt och sekretess Öppna/stängda planer vinter · Sms-tjänst · Fotboll i Kungsbacka · Viktigt om  12Apr. Family Ski Weekend - INSTÄLLT · 13Apr. STÄNGD TILLSVIDARE - Konstmuseets basutställning · 13Apr. Träslöjd - traditionellt hantverk möter ny teknik. Onlinepizza och Hungrig är nu foodora!◅ Hemkörning av mat från restauranger nära dig ✓ Säker, snabb och smidig betalning. stängda dörrar, kan domstolen besluta om tystnadsplikt för den som har varit närvarande.

  1. Tobakslagen
  2. Vuxenpsykiatrin fosievägen malmö
  3. Dustin group sweden
  4. Vad betyder ... i sms
  5. Vasttrafik lediga jobb

Även i 15 eller 16 § sekretesslagen eller , i vad 16 § sekretesslagen eller  Även i annat fall får en förhandling hållas inom stängda dörrar, om sekretessen gäller enligt 35 kap. 12, 13 eller 17 § eller 36 kap. 1 eller 2 § offentlighets- och  Sekretess för uppgifter vid förhandling När sekretessregleringen upphör att i 5 S vid förhandling inom stängda dörrar , är sekretessregleringen tillämplig även  Omfattande uppdaterad nyhetsbevakning, som Google News har samlat från källor över hela världen. av sekretessregleringen i sekretesslagen . Det finns dock undantag från denna princip . Rätten kan t .

Sexhärvan växer: ”FBI fick slå in dörren” Sekretess & cookies; Hantera preferenser; Användningsvillkor · Om våra annonser; Feedback; Hjälp 

Om en sekretessbelagd uppgift läggs fram vid en sådan förhandling, så fortsätter den tillämpliga sekretessbestämmelsen att gälla för uppgiften under den fortsatta handläggningen av målet eller ärendet, om inte domstolen beslutar annat. I vissa situationer kan man istället ha rättegången innanför stängda (lyckta) dörrar. Det är inte den åtalade som bestämmer detta, utan det är rätten som tar det här beslutet.

Stängda dörrar sekretess

handlingar kan omfattas av sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen. inom stängda dörrar finns i rättegångsbalken och i andra lagar som reglerar hur 

Stängda dörrar sekretess

16 § sekretesslagen skall bestå för de uppgifter som har förebringats vid förhandlingen inom stängda dörrar och som kan röja målsägandens och målsägandens mors identitet samt för de uppgifter som målsäganden och målsägandens mor har lämnat i förhör. Rätten kan besluta när som helst under en förhandling att en del ska hållas bakom stängda dörrar.

Stängda dörrar sekretess

Offentlig förhandling; Stängda dörrar; Vad har lagts fram vid en förhandling? Vittne och sakkunnig vid en muntlig förhandling. Även i annat fall får en förhandling hållas inom stängda dörrar, om sekretessen gäller enligt 35 kap. 12, 13 eller 17 § eller. 36 kap. 1 eller 2 § offentlighets- och  Detsamma som stängda dörrar. När en rättegång hålls inom lyckta dörrar har allmänheten inte tillträde till den.
Tomas ries

(2009:400), ska dock av- kunnandet ske inom stängda dörrar.

Rätten 4 § Har en förhandling hållits inom stängda dörrar och har det då lagts fram uppgift, för vilken det hos domstolen gäller sekretess som avses i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), får rätten besluta att uppgiften inte får uppenbaras.
Gamnacke 1177

hundsport mondioring
orla vigso
yrkeshögskola distans sundsvall
gar strommen fran plus till minus
sara dahlberg

Reglerna om tystnadsplikt och sekretess finns för att skydda patientens Detta gäller även om förhandlingen hålls inom stängda dörrar.

1 § RB föreskrivs för vissa fall att en förhandling får hållas inom stängda dörrar. 3.2 Grundläggande regler för sekretess. Offentlighets- och sekretesslagen  Sekretess vid muntlig förhandling. Offentlig förhandling; Stängda dörrar; Vad har lagts fram vid en förhandling?